Recyclen

Wat is recyclen?
Recycling betekent volgens het Van Dale junior-woordenboek: het opnieuw gebruiken van afval of oude spullen door er iets nieuws van te maken.


Waarom is recyclen belangrijk?
Teveel elektrische apparaten en spaarlampen worden niet gerecycled. Ze verdwijnen in de afvalbak of komen terecht in een ontwikkelingsland, waar weinig rekening wordt gehouden met mens en milieu bij de inzameling en recycling. Terwijl recycling veel waardevolle grondstoffen oplevert, die kunnen worden gebruikt in nieuwe producten. Daarnaast komen bij verwijdering via de afvalbak schadelijke stoffen in de leefomgeving terecht.